Privacy Policy en Disclaimer

Galekkeropvakantie.nl is verantwoordelijk voor gedegen datamanagement en onderschrijft de principes van de wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland en de Europese Unie. We beschermen de privacy van onze gebruikers en handhaven de veiligheid van persoonlijke gegevens die wij van je ontvangen.

Gebruik van persoonsgegevens

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief van Galekkeropvakantie.nl wordt je gevraagd om persoonlijke basisgegevens te verstrekken. De door jou verstrekte informatie is niet beschikbaar voor verkoop, verspreiden van SPAM, gebruik door derden of andere ‘illegale’ acties. De informatie wordt uitsluitend gebruikt om je de nieuwsbrief toe te sturen. Wij zullen geen gegevens delen met vertrouwde partners of derden.

Links naar andere sites

Galekkeropvakantie.nl bevat links naar andere websites. Houd er dus rekening mee dat wanneer je klikt op één van deze links, je onze site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons informatie verzamelen over jou en we raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze gelinkte sites te lezen, want hun privacy beleid kan afwijken van dat van ons.

Gebruik van cookies

Galekkeropvakantie.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze website bezoekt. Onze cookies zijn gegarandeerd onschuldig en ongevaarlijk.

Disclaimer

Ondanks de liefde en aandacht die wij besteden aan onze website met de daarin opgenomen gegevens, kan Galekkeropvakantie.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. Galekkeropvakantie.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Beweringen en meningen geuit op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en/of gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Galekkeropvakantie.nl.

Galekkeropvakantie.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Galekkeropvakantie.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Galekkeropvakantie.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.